موسسه نواندیشان علم مواد اسپادانا برای اولین بار در کشور اقدام به داربستهای مغناطیسی و غیر مغناطیسی زیست سازگار نموده است. انواع روشها مانند عامل فضاساز و اسفنجی بسته به نیاز متقاضی برای تولید این داربستها به کار می رود. برای ثبت درخواست و توضیحات بیشتر به این لینک مراجعه فرمایید.