موسسه نواندیشان علم مواد اسپادانا، به عنوان تولید کننده ی با کیفیت ترین محلول شبیه سازی شده ی بدن (SBF)، تا اطلاع ثانوی قیمت این محصول را از هر لیتر ۱۵۰۰۰۰ تومان، به هرلیتر ۷۰۰۰۰ هزارتومان کاهش داده است. از خصوصیات این محصول، فاسد نشدن در زمان های طولانی و عدم ته نشینی آن است. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه نمایید.