در آزمایش هایپرترمیا اولا لازم است تا نوع و خواص ماده ی مورد نظر مشخص باشد. مثلا اگر ماده سوپرپارامغناطیس، فرومغناطیس نرم یا سخت است مشخص شود. برای این منظور می توان از نمودار حلقه ی هیسترزیس ( یا همان تغییرات مغناطش بر حسب میدان مغناطیسی) استفاده نمود. همچنین مهم است که اندازه ی نانوذرات مشخص باشد. اطلاع از اندازه ی نانوذرات، تک حوزه بودن و سوپرپارامغناطیس یا فرومغناطیس بودن را مشخص خواهد کرد. میزان پودر مصرفی برای هر آنالیز ۱ گرم می باشد. لازم به ذکر است در هر کدام از موارد فوق می توانید از کارشناسان ما کمک بخواهید. کارشناسان ما علاوه بر اعلام نتایج آزمایش، تحلیل مربوط به آن را نیز در اختیار شما قرار خواهند داد تا قادر به تصممیم گیری راجع به نمونه و ارتقای خواص آن باشید.

آزمایش هایپرترمیا (in ivtro)

میدان و فرکانس متغیر،خروجی آنالیز شامل نمودارهای دما بر حسب زمان در فرکانس میدانهای مختلف

بررسی و آنالیز

آنالیز برای هر نمونه ۱۴۰ هزارتومان

درخواست برای انجام آنالیز

میدان ثابت و فرکانس متغیر. خروجی آنالیز شامل نمودار دما بر حسب زمان در فرکانسهای متغیر و میدان های ثابت

بررسی و آنالیز

آنالیز برای هر نمونه ۱۰۰ هزار تومان

درخواست برای انجام آنالیز

میدان و فرکانس ثابت ( به انتخاب مشتری). خروجی آنالیز شامل نمودار دما بر حسب زمان در فرکانس ثابت و میدان های ثابت

بررسی و آنالیز

آنالیز برای هر نمونه ۸۰ هزار تومان

درخواست برای انجام آنالیز